БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 338.1

Економіка та управління підприємствами: теорія, практика, перспективи розвитку : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 188 с.

У колективній монографії представлено дослідження особливостей розвитку підприємництва; аналізу ресурсного забезпечення діяльності підприємств України; теоретичних та практичних аспектів складових управління економічною діяльністю підприємств; аналізу маркетингової діяльності підприємств; обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств; особливостей зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

JEL A31, B41, L00, M11, М30, М40, O13, Q13

Economics and enterprise management: theory, practice, development prospects : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2021. 188 p.

The collective monograph presents research on the peculiarities of entrepreneurship development; analysis of resource support for the activities of Ukrainian enterprises; theoretical and practical aspects of the components of the management of the economic activities of enterprises; analysis of the marketing activities of enterprises; accounting, analysis and audit of enterprises' activities; features of foreign economic activity of enterprises.

ISBN 978-617-7915-17-0

Структура монографії складається з семи розділів, у написанні яких брали участь: Жадько К. С., Горященко Ю. Г., Ільченко В. М. (підрозділ 1.1); Маслак О. О., Петришин Н. Я., Маслак Т. О. (підрозділ 1.2); Омельяненко В. А. (підрозділ 1.3); Калинка А. К. (підрозділ 2.1); Панасенко Г. О. (підрозділ 2.2); Попова О. В. (підрозділ 2.3); Драчук Ю. З., Чейлях Д. Д., Снітко Є. О. (підрозділ 3.1); Козлов В. П. (підрозділ 3.2); Козлов В. П. (підрозділ 3.3); Сатир Л. М., Новікова В. В., Задорожна Р. П. (підрозділ 3.4); Свістунов О. С. (підрозділ 3.5); Буга Н. Ю., Янчук Т. В. (підрозділ 4.1); Холодна Ю. Є. (підрозділ 4.2); Шевченко І. Ю., Сідякіна Є. О. (підрозділ 4.3); Бірюк О. Г. (підрозділ 5.1); Пілько А. Д. (підрозділ 5.2); Радіонова Н. Й., Окончук А. Р. (підрозділ 5.3); Сук Л. К., Сук П. Л. (підрозділ 5.4); Хом᾿як Н. В., Свиноус І. В., Хомовий С. М. (підрозділ 5.5); Белей С. І. (підрозділ 6.1); Журило В. В. (підрозділ 6.2); Маслак О. О., Передало Х. С., Залізна Л. В. (підрозділ 6.3); Антоненко В. М. (підрозділ 7.1); Мащенко М. А. (підрозділ 7.2); Онісіфорова В. Ю., Осьмірко І. В. (підрозділ 7.3); Стадник Г. В., Радіонова Л. О. (підрозділ 7.4). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.