БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 березня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 87 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в Україні та світі» з:
Henan Institute of Science and Technology
Адвокатське бюро «Олександра Шевченка»
Азербайджанский государственный экономический университет
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
ВСП «Одеський технічний фаховий коледж Одеської національної академії харчових технологій»
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державний університет інфраструктури та технологій
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут економіки та прогнозування НАН України
Інститут продовольчих ресурсів НААН
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Луганська філія ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України»
Луганський національний аграрний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Національна академія Служби безпеки України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
НТУ «Дніпровська політехніка»
Охтирська міська рада
ПВНЗ «Донецький університет економіки та права»
Південна державна сільськогосподарська дослідна станція ІВПіМ НААН
Поліський національний університет
ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Сумгаитский государственный университет
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
Тернопільський національний економічний університет Хмельницький навчально-науковий інститут
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький національний університет Поділля
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.