БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ПРАВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 березня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 116 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту і права в сучасних умовах» з:
ВСП Київський індустріальний фаховий колледж КНУБА
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Національна Академія державного управління при Президентові України
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут НЮУ ім. Я. Мудрого
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.