БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ І ПРАВО: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ (частина 3)


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 квітня 2021 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 3. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» з:
Белорусский государственный экономический университет
Белорусский национальный технический университет
Брестский государственный технический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП Київський індустріальний фаховий колледж КНУБА
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет економіки і технологій
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»
Е. А. Бөкетов атындағы Қарғанды Университеті
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет права Національної академії наук України
Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Міжнародний економіко-гуманіторний університет ім. акад. С. Дем’янчука
Молдавская экономическая академия
НА СБ України
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська національна академія харчових технологій
Північне територіальне юридичне управління
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Прикарпатський національний університет
Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) Національна академія внутрішніх справ
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
ТзоВ «Медіа Сервіс»
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.