БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ, МАРКЕТИНГУ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів, маркетингу та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 квітня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 276 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів, маркетингу та права» з:
Oдеcький державний аграрний універcитет
Академія адвокатури України
Відокремлений структурний підрозділ «Фахового Коледжу економіки і технологій НУ «Чернігівська політехніка»
Вінницький технічний коледж
Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Львівський державний університет внутрішніх справ
Національна академія внутрішніх справ
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Поліський національний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.