БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 квітня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права» з:
Брестский Государственный университет им. А. С. Пушкина
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ ім. Д. Моторного»
ВСП «Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державна комісія України по запасах корисних копалин
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи»
Державний університет «Одеська політехніка»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпровський університет митної справи і фінансів
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Донецький юридичний інститут МВС України
Житомирській інститут Міжрегіональна академія управління персоналом
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет права Національної академії наук України
Ленкоранский государственный университет
Львівський національний аграрний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем’янчука
Національна академія статистики, обліку та аудиту
Національний авіаційний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний економічний університет
Полтавський університет економіки і торгівлі
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Рахункова палата України
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
УО «Алматы менеджмент университет»
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.