БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Сучасні аспекти економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 червня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 123 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти економіки, обліку, фінансів і права» з:
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Відокремлений структурний підрозділ «Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету»
Вінницький інститут Університету «Україна»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП Інститут інноваційної освіти КНУБА
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Запорізький національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Луцький національний технічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут
Національний університет водного господарства і природокористування
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Українська академія друкарства
УО «Барановичский государственный университет»
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.