БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄТИРИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Стратегічні орієтири розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 червня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні орієтири розвитку економіки, обліку, фінансів та права» з:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національна академія внутрішніх справ
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Полтавський юридичний інститут НЮУ імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Українська академія друкарства
Український державний університет залізничного транспорту
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБУ
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.