БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Теоретико-практичні аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 червня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практичні аспекти розвитку економіки, обліку, фінансів та права» з:
Белорусский государственный университет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Маріупольський фаховий коледж «ПДТУ»
ВСП «Новоушицький фаховий коледж Подільського державного аграрно-технічного університету»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Інститут сільського господарства Північного Сходу НААН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого
Сумський будівельний коледж
Український державний університет залізничного транспорту
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.