БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІКИ, ФІЛОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми педагогіки, філології та економіки: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 червня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки, філології та економіки» з:
Белорусский государственный экономический университет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Запорізький державний медичний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний лінгвістичний університет
КПСМНЗ «ДМШ № 13» ім. М. Т. Коляди
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Львівський державний університет ім. І. Боберського
Маріупольський державний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.