БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 червня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика» з:
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Вінницький національний аграрний університет
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський електромеханічний технікум
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний транспортний університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт»
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.