БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, суспільство в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 6 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, суспільство в умовах глобалізації» з:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний університет нафти та газу
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
СШ № 314
УО «Белорусский государственный технологический университет»
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.