БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 7 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 55 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів і права» з:
Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет «Одеська політехніка»
ДНУ «Інститут освітньої аналітики»
Запорізький національний університет
Інституту економіки промисловості НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський торговельно-економічний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля
ТОВ «ХЛР»
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.