БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 339.9:330.3

Міжнародні економічні відносини та національна економічна діяльність: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 147 с.

У колективній монографії викладено особливості функціонування світової економічної системи в умовах глобалізації. Здійснено оцінку рівня економічної безпеки в умовах міжнародного співробітництва. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей національної економіки України. Викладено особливості зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Jel F00, F01, F02, F14, F15, F16, F21, F22, F31, F33, F36, F52, F53, F63

International economic relations and national economic activity: current state, problems and development trends : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2021. 147 p.

The collective monograph outlines the features of the functioning of the world economic system in the context of globalization. An assessment of the level of economic security in the context of international cooperation has been carried out. Analyzed the current trends in the development of regions and sectors of the national economy of Ukraine. The features of foreign economic activity of enterprises are outlined.

ISBN 978-617-7915-34-7

Структура монографії складається з чотирьох розділів, у написанні яких брали участь: Сіденко С. В. (підрозділи 1.1); Литвин О. Є., Семенець І. В. (підрозділи 1.2); Федотова Ю. В. (підрозділи 1.3); Унінець І. М. (підрозділи 1.4); Алексєєва Т. І. (підрозділи 2.1); Євсєєва О. О., Євсєєв А. С. (підрозділи 2.2); Демчишак Н. Б., Козак Д. А. (підрозділи 2.3); Ткаченко С. Є. (підрозділи 3.1); Варченко О. М., Крисанов Д. Ф. (підрозділи 3.2); Калинка А. К. (підрозділи 3.3); Мезіна Л. В. (підрозділи 3.4); Панченко Н. С. (підрозділи 3.5); Демченко І. В. (підрозділи 4.1); Почерняєв В. М., Кадацька Т. О. (підрозділи 4.2); Шматок Ю. В. (підрозділи 4.3). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.