БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

МОДЕРНІЗАЦІЯ І НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ


УДК 33
ББК 65

Модернізація і наукові дослідження в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Модернізація і наукові дослідження в Україні та світі» з:
Акционерное общество Национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет економіки і технологій
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Одеський державний аграрний університет
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии им. акад. Я. Х. Туракулова
Рівненський державний гуманітарний університет
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Тульчинський фаховий коледж культури
Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»
Фаховий коледж Національного фармацевтичного університету
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.