БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік, менеджмент та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 51 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік, менеджмент та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» з:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Львівський торговельно-економічний університет
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
ТОВ «ХЛР»
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.