БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, МЕНЕДЖМЕНТ ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, менеджмент та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 20 липня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, менеджмент та право в умовах глобалізації» з:
Академія зовнішньої розвідки України
Білоцерківський національний аграрний університет
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
Державний університет економіки і технологій
Дніпровський державний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ДУ ІЕПСР НАН України
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Одеський національний морський університет
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.