БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ : КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ


УДК 336:336:77

Сучасний стан та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2021. 86 с.

У колективній монографії представлено дослідження фінансово-управлінської основи розвитку територіальних громад; економічної політики держави; трансформації фінансового ринку; фінансово-правових аспектів та перспективи розвитку ринку віртуальних активів; домінуючих перспектив та стратегічних напрямків розвитку страхового ринку; оцінки фінансової спроможності дорожніх підприємств при проведенні процедури закупівлі; аудиту фінансових результатів діяльності підприємства; управління оборотними активами підприємства.

Jel G00, G1, G2, G3, G4, H2, H6

Current state and development prospects of the financial and credit system of Ukraine : a collective monograph / Collective of authors. Poltava: PC «Astraya», 2021. 86 p.

The collective monograph presents research on the financial and managerial basis of territorial communities; economic policy of the state; financial market transformation; financial and legal aspects and development prospects of the virtual assets market; dominant prospects and strategic directions for the development of the insurance market; assessing the financial viability of road companies during the procurement procedure; audit of the financial results of the enterprise; management of the company’s circulating assets.

ISBN 978-617-7915-35-4

Структура монографії складається з трьох розділів, у написанні яких брали участь: Пєтухова О. М., Заяць Т. А. (підрозділи 1.1); Литвиненко А. В. (підрозділи 1.2); Гаряга Л. О. (підрозділи 2.1); Демчишак Н. Б., Білаш С. В. (підрозділи 2.2); Павленко О. П. (підрозділи 2.3); Безуглий А. О., Бібик Ю. М., Концева В. В. (підрозділи 3.1); Кожушко О. В. (підрозділи 3.2); Колесник С-В. П., Максименко Д. В. (підрозділи 3.3). Дана колективна монографія може використовуватись здобувачами вищої освіти при виконанні курсових, дипломних робіт, а також аспірантами, спеціалістами, науковцями та викладачами вищих навчальних закладів.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.