БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в умовах сучасних викликів: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права в умовах сучасних викликів» з:
Азербайджанский государственный аграрный университет
Белорусский государственный экономический университет
Білоцерківський національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний університет «Одеська політехніка
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ
Криворізький національний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський державний екологічний університет
«СЕВЕКО» та СЕО в ТОВ «Клініка Довіра»
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
Уманський національний університет садівництва
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.