БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ


УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 серпня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект» з:
Верховна Рада України
ВІКНУ імені Тараса Шевченка
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дошкільгий навчальний заклад ясла садок № 14 м. Умань
Житомирський державний технологічний університет
Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Запорізький національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія Національної гвардії України
Національна академія сухопутних військ
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний технологічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліський національний університет
СНУ ім. В. Даля
Херсонський політехнічний фаховий коледж Державного університету «Одеська політехніка»
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.