БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО В УМОВАХ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


УДК 33
ББК 65

Економіка та право в умовах побудови інформаційного суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 41 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та право в умовах побудови інформаційного суспільства» з:
Uniwersytet Wrocławski
Бердянський державний педагогічний університет
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.