БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ ТА ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН


УДК 33
ББК 65

Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 9 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний та національний виміри змін» з:
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника»
ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка
Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Закарпатський Угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ
Запорізький національний університет
Ірпінський фаховий коледж економіки та права
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Рівненський державний гуманітарний університет
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
СШ 304
туристичної агенції «Anex Tour»
Ужгородський національний університет
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний медичний університет
Хмельницький національний університет
Черкаський державний бізнес-коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.