БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ І ПРАВА ТА ЇХ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Брестский государственный технический университет
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина
Відокремлений структурний підрозділ «Костянтинівський індустріальний фаховий коледж ДВНЗ «ДонНТУ»
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державний біотехнологічний університет
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Національний лісотехнічний університет України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Новомосковський коледж Дніпровського державного аграрно-економічного університету
НТУ «Дніпровська політехніка»
Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Галсільліс»
ПДСГДС ІСГ Карпатського регіону НААН
Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника
Прикарпатський факультет Національна академія внутрішніх справ
Сторожинецький лісовий фаховий коледж
Сумський національний аграрний університет
Таджикиский государственный университет права, бизнеса и политики
Університет банківської справи
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
ХНУПС ім. І. Кожедуба
Центральноукраїнський національний технічний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.