БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА


УДК 33
ББК 65

Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 30 вересня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 69 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства» з:
Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського
ВСП «КЕПФК КНТЕУ»
ДВНЗ «Український держаний хіміко-технологічний університет»
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 117 Криворізької міської ради Дніпропетровської області
Львівський національний університет імені Івана Франка
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.