БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ, МЕНЕДЖМЕНТ І ПРАВО: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ


УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: глобальні виклики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси, менеджмент і право: глобальні виклики» з:
Асоціація економістів Києва
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного-торговельно-економічного університету
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.