БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ


УДК 33
ББК 65

Актуальні тенденції розвитку науки та освіти: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 14 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 83 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні тенденції розвитку науки та освіти» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
ВСП «МФК ДВНЗ «ПДТУ»
ВТЕІ КНТЕУ
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
Інститут сільського господарства Карпатського регіону
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України
Ірпінський фаховий коледж економіки та права
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія Служби безпеки України
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет цивільного захисту України
Національний фармацевтичний університет
Одеський державний аграрний університет
Одеський ліцей «Гармонія» Одеської міської ради Одеської області
Прикарпатський національний уніеврситет імені Василя Стефаника
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківський національний університет внутрішніх справ
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Черкаська медична академія
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.