БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 19 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та технологій» з:
Белорусский государственный технологический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету»
Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського
ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ»
ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ»
Государственное учреждение образования «Средняя школа №177 г. Минска»
Государственный университет «Одесская политехника»
Донецький державний університет внутрішніх справ
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН Уркаїни
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський ліцей імені Героїв Крут
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Минский государственный лингвистический университет
Національна академія Державно прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика
Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця
Національний технічний університет України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського»
Національний університет охорони здоров’я України ім. П. Л. Шупика
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний технологічний університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Проектна фірма «ARCON»
Рівненський державний гуманітарний університет
Українська академія друкарства
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Університет державної фіскальної служби України
Фаховий коледж «Універсум»
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького
Хмельницький національний університет
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.