БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ, НАПРЯМИ (частина 2)


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: проблеми, тенденції, напрями: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 2 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: проблеми, тенденції, напрями» з:
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Відокремлений структурний підрозділ «Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя
Вінницький національний аграрний університет
ВСП «ХКТФК НТУ «ХПІ»
Гімназія № 19 «Межигірська»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Державний заклад «Луганський державний медичний університет»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Житомирський Державний університет Імені Івана Франка
Житомирський медичний інститут
Запорізький національний університет
Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗ «Верхньотерсянська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Воздвижівської сільської ради
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Мелітопольської міської ради Запорізької області
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Закладу вищої освіти «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Національний авіаційний університет
Національний музей Голодомору-геноциду
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Одеська державна академія будівництва та архітектури
Рівненський державний педагогічний університет
Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти ім. П. Ф. Кривоноса
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський торговельно-економічний інститут Української інженерно-педагогічної академії
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Черкаська медична академія

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.