БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ


УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права: досвід та перспективи» з:
Вінницький національний аграрний університет
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський міжнародний гуманітарний університет
Одеський національний морський університет
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.