БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ, ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В ХХІ СТОЛІТТІ


УДК 33
ББК 65

Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки та освіти в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 4 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки та освіти в ХХІ столітті» з:
Академія зовнішньої розвідки України
Білоцерківський національний аграрний університет
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
Витебский государственный университет имени П. М. Машерова
Вінницький технічний коледж
Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво»
Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаський державний педагогічний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» ВОР
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Харківська державна академія культури
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Скоовроди
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Чернівецький медичний фаховий коледж
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.