БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ (частина 1)


УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 жовтня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: тенденції та перспективи» з:
Вінницький національний агарний університет
Вінницький технічний фаховий коледж
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку
Дніпровський державний технічний університет
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний технічний університет
Донецький національний університет
Запорізький національний університет
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»
Національний транспортний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Прилуцький агротехнічний коледж
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.