БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЇ В XXI СТОЛІТТЯ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ


УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та технології в XXI століття: стан і перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та технології в XXI століття: стан і перспективи» з:
Військово-медичний клінічний центр північного регіону
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний медичний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Міжрегіональна Академія Управління персоналом
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний фармацевтичний університет
Одеський коледж комп’ютерних технологій
Сумський національний аграрний університет
Український державний університет науки і технологій
Університет державної фіскальної служби України
Фаховий коледж НфаУ
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.