БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


УДК 33
ББК 65

Вектори розвитку науки та освіти в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 79 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Вектори розвитку науки та освіти в умовах глобалізації» з:
Азербайджанский университет языков
Академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного
Білоцерківський національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Державний університет «Одеська політехніка»
Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Камʼянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет культури та мистецтв
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22
Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія»
Львівський національний університет імені Івана Франка
Межрегіональна Академія управління персоналом Сєвєродонецького інституту
Мелітопольська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Національний авіаційний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний морський університет
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Полтавський навчально-виховний комплекс № 16 м. Полтава
Сумський національний аграрний університет
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Херсонський державний університет
Хмельницький національний університет
Центральной научной библиотеки НАНА
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.