БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ, ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта, технології, інновації: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта, технології, інновації: актуальні проблеми теорії та практики» з:
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт
Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського
Вінницький національний технічний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «ЖКФК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»
ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Дніпровська академія неперервної освіти
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради
Житомирський медичний інститут ЖОР
Казахский национальный университет им. аль-Фараби
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет технологій і дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Криворізький державний педагогічний університет
Кызылординский университет имени Коркыт ата
Қазақ Ұлттық Университеті
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
МГЭИ им А. Д. Сахарова БГУ
Минский государственный лингвистический университет
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний університет внутрішніх справ
Одеський національний морський університет
Рівненський державний гуманітарний університет
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 73 м. Київ
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.