БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Сучасні тенденції та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 11 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 63 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.