БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

УДК 33
ББК 65

Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан, проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та технологій» з:
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
Український державний хіміко-технологічний університет
Університет державної фіскальної служби України
Фаховий коледж технологій, бізнесу та права
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Херсонський державний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.