БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми сучасної освіти та науки: теорія, методологія, практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки: теорія, методологія, практика» з:
Відокремлений структурний підрозділ «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж КНТЕУ»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Житомирський ДНЗ № 45 «Теремок»
Запорізький державний медичний університет
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний університет внутрішніх справ
Територіальний сервісний центр № 4649 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Львівській області (філія ГСЦ)
Університет державної фіскальної служби України
Харківський національний університет радіоелектроніки

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.