БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 1. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку» з:
Белорусский государственный университет транспорта
Вінницький апеляційний суд
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
ВСП «Стрийський фаховий коледж ЛНАУ»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДНВЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський національний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
Запорізький національний університет
КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
КіТУ Національний авіаційний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ТОВ «Аутсорсингова компанія «Бухгалтер»
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.