БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 17 листопада 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 246 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: проблеми та перспективи розвитку» з:
Белорусский государственный университет транспорта
Брестский государственный технический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
Вінницький апеляційний суд
Вінницький національний аграрний університет
Вінницький національний технічний університет
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Коломийський економіко-правовий фаховий коледж КНТЕУ»
ВСП «Стрийський фаховий коледж ЛНАУ»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДНВЗ «Університет банківської справи»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
Житомирський агротехнічний фаховий коледж
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Інститут економіки промисловості НАН України
КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Київський національний університет технологій та дизайну
КіТУ Національний авіаційний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Запорізька політехніка»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеський національний економічний університет
Полтавський державний аграрний університет
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
ТОВ «Аутсорсингова компанія «Бухгалтер»
Уманський національний університет садівництва
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Черкаський державний бізнес-коледж
Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.