БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАУКИ ТА ОСВІТИ: ГЛОБАЛЬНИЙ, ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ ЗМІН

УДК 33
ББК 65

Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 18 листопада 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 91 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток науки та освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» з:
Белорусский государственный университет
ВСП «Краматорський фаховий коледж промисловості, інформаційних технологій та бізнесу Донбаської державної машинобудівної академії»
ВСП «Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний податковий університет
Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний медичний університет
Запорізький національний університет
Західноукраїнський національний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Львівський національний університет імені Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського
Мукачівський державний університет
Національний авіаційний університет
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Острозька академія»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Поліський національний університет
ТОВ «Харківський університет»
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний автомобільно-дорожний університет
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Херсонський державний університет
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.