БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ОБЛІК, ФІНАНСИ ТА ПРАВО: ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Економіка, облік, фінанси та право: виклики сучасного інформаційного суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 22 грудня 2021 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2021. Ч. 2. 90 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, облік, фінанси та право: виклики сучасного інформаційного суспільства» з:
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
Горийский государственный учебный университет
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний податковий університет України
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
ДННУ «Академія фінансового управління»
Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний транспортний університет
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика
Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого
ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Сумський національний аграрний університет
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Університет банківської справи
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.