БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ ТА ПРАВА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

УДК 33
ББК 65

Перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 грудня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 71 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки, обліку, фінансів та права в Україні та світі» з:
Академія адвокатури України
Барановичский государственный университет
Белорусский государственный экономический университет
Відокремлений структурний підрозділ «Гусятинський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя»
ВСП Київський індустріальний фаховий коледж КНУБА
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Миколаївський національний аграрний університет
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.