БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК 33
ББК 65

Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: теорія та практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 грудня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. 75 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми науки, освіти та технологій: теорія та практика» з:
Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет управління
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Західноукраїнський національний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Львівський національний університет ім. І. Франка
Національний авіаційний університет
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
Національний університет «Чернігівська політехніка»
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Ніжинський державний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
СЗОШ «Надія» міста Києва
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Ужгородський національний університет
Університет митної справи та фінансів
Харківська гуманітарно-педагогічна академія
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.