БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ, ОБЛІКУ І ПРАВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 3 лютого 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права» з:
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВП «Боярський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний біотехнологічний університет
Державний податковий університет
Державний університет «Житомирська політехніка»
Державний університет економіки і технологій
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Запорізький національний університет
ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Комунальний заклад «Авдіївський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
Луцький національний технічний університет
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного
Національний університет «Львівська політехніка»
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський національний економічний університет
Одеський національний морський університет
Поліський національний університет
Приазовський державний технічний університет
Сумський будівельний коледж
Сумський державний педагогічний університет ім. А. С.Макаренка
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Український державний університет залізничного транспорту
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.