БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

НАУКА, ОСВІТА ТА СУСПІЛЬСТВО: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

УДК 33
ББК 65

Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 1 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Наука, освіта та суспільство: тенденції, виклики, перспективи» з:
Вінницький національний аграрний університет
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Державний податковий університет
Дитячий клуб SKILLS
ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти»
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Запорізький національний університет
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
Київський інститут інтелектуальної власності та права НУ «Одеська юридична академія»
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Львівська філія Європейського університету
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Одеський державний аграрний університет
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Університет імені Альфреда Нобеля
Управления регионального инновационного развития Ташкентской области
Харківський державний автомобільно-дорожній коледж
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.