БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ, ФІНАНСІВ, МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 січня 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізаційні виклики економіки, обліку, фінансів, менеджменту та права» з:
Білоцерківський національний аграрний університет
Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету
ВСП «Бережанський фаховий коледж НУБіП України»
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Державний біотехнологічний університет
Донецький національний університет імені Василя Стуса
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Університет митної справи та фінансів
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.