БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ І ТЕХНОЛОГІЙ (частина 2)

УДК 33
ББК 65

Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 27 січня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій» з:
Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН
ВНЗ «Університет «КРОК»
Волинський національний університет імені Лесі Українки
ВСП «Рівненський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України»
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Інститут сільського господарства Карпатсього регіону
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
КЗ «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 143 комбінованого типу ХМР»
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет технологій та дизайну
Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти»
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» ХОР
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський торговельно-економічний університет
Минский государственный лингвистический университет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Одеська політехніка»
Національний університет фізичного виховання та спорту України
Національний фармацевтичний університет
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Поліська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства і агрохімії О. Н. Соколовського»
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
Сумський національний аграрний університет
Тернопільський національний педагогічний університет
Тернопільський національний технічний університет
Хмельницький національний університет

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.