БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА ПРАВО: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ

УДК 33
ББК 65

Економіка, фінанси, облік та право: теорія, методологія, концепції розвитку: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 10 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 67 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, фінанси, облік та право: теорія, методологія, концепції розвитку» з:
Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Вінницький національний аграрний університет
Державний податковий університет
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Донбаська державна машинобудівна академія
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет ім. Т. Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Національний авіаційний університет
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Сумський національний аграрний університет
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Херсонський державний університет
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.