БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА (частина 1)

УДК 33
ББК 65

Стан та тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 15 лютого 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. 53 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стан та тенденції розвитку науки, освіти та суспільства» з:
Final International University
ВСП « Рожищенський фаховий коледж ЛНУВМБ імені С. З. Гжицького»
ВСП «Гірничий фаховий коледж Криворізького національного університету»
ГО «Союз пошукових загонів України»
Державний торговельно-економічний університет
ДНЗ «Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище»
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу
ДУ «Інститут фармакології та токсикології Національної академії медичних наук України»
Запорізький національний університет
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Миколаївський національний аграрний університет
Міжрегіональна академія управління персоналом
Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет харчових технологій
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Одеський державний аграрний університет
Одеський національний медичний університет
ПВНЗ «Нікопольський економічний університет»
Рівненський державний гуманітарний університет
Таврійський національний університет імені В. Вернадського
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка
ТОВ Ветеринарний центр «Фаворит»
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Уманський медичний фаховий коледж Черкаської обласної ради
Університет державної фіскальної служби України
Університет митної справи та фінансів
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Херсонський державний університет
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Чорноморський національний університет ім. П. Могили

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.