БАНЕР

ПЕРЕКЛАСТИ:
ШУКАТИ:
МИ У FACEBOOK:
ПІДПИСКА НА НОВИНИ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ І ПРАВА

УДК 33
ББК 65

Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 24 лютого 2022 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2022. 59 с.
У збірнику тез доповідей представлено матеріали учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку і права» з:
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Державний торговельно-економічний університет
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Черкаський державний бізнес-коледж

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.

Завантажити збірку

На платформі Blogger.